Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü İşletme Fakültesi altında 2012 yılında kurulmuş ve 2014 yılında ilk öğrencilerimiz eğitimlerine başlamışlardır. 2018-2019 Akademik Yılı itibarı ile hazırlık sınıfında 49, birinci sınıfta 34, ikinci sınıfta 16, üçüncü sınıfta 31 ve dördüncü sınıfta 31 olmak üzere toplam öğrenci sayımız 161’tür. Bölümümüz Uluslararası Finans (7 öğretim elemanı), Uluslararası Ticaret (4 öğretim elemanı) ve Uluslararası Pazarlama (1 öğretim elemanı) anabilim dallarından oluşmaktadır.