Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü İşletme Fakültesi altında 2012 yılında kurulmuş ve 2014 yılında ilk öğrencilerimiz eğitimlerine başlamışlardır. 2017-2018 Akademik Yılı itibarı ile hazırlık sınıfında 54, birinci sınıfta 17, ikinci sınıfta 31 ve üçüncü sınıfta 31 olmak üzere toplam öğrenci sayımız 133’tür. Bölümümüz Uluslararası Finans (6 öğretim elemanı), Uluslararası Ticaret (3 öğretim elemanı) ve Uluslararası Pazarlama (1 öğretim elemanı) anabilim dallarından oluşmaktadır.