Uluslararası Ticaret ve Finans Lisans Programı
Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü İşletme Fakültesi altında 2012 yılında kurulmuş ve 2014 yılında eğitime başlamıştır. Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümümüzde ana hedefimiz yüksek standartlarda, yenilikçi ve dinamik bir eğitim anlayışıyla; alana hakim geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir. Bu doğrultuda bölümümüzde öğrencilerimize Uluslararası Ticaret ve Finans alanında güçlü bir teorik altyapıyı öğrenci merkezli ve çağdaş bir eğitim anlayışı ile vermeyi amaçlamaktayız.

Uluslararası İşletmecilik (Tezli) Yüksek Lisans Programı

Uluslararası ekonomik sınırların gittikçe genişlemesi ve uluslararası ticaret hacminin artması ülke ekonomilerini ve şirketleri giderek uluslararası pazarlarda daha fazla faaliyet göstermeye teşvik etmektedir. Uluslararası pazarlarda karşılaşılan çevresel şartları ve gelişen rekabet ortamını çok iyi anlayabilen ve bu doğrultuda teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecek eğitilmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans programı, yukarıda bahsedilen ihtiyaç doğrultusunda uluslararası işletmecilik konularına ilişkin bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmalar ile alana hâkim bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı 

Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı yardımıyla küreselleşme olgusu ile sayıları her geçen gün artan çok uluslu şirketlere ihtiyaç duydukları uluslararası işletme yönetimi alanında eğitimli insan kaynağının bilimsel bir bakış açısıyla sağlanması amaçlanmaktadır. Bu program kapsamındaki dersler iş hayatında aktif olarak yer alan bireylerin uluslararası işletmecilik alanında kendilerini geliştirmeleri için iş saatleri dışında programlanmıştır.