Türkiye’nin 2023 yılı ekonomik hedefleri kapsamında yapılan ihracatın artırılması planlanmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için uluslararası pazarlarda karşılaşılan çevresel şartları ve gelişen rekabet ortamını çok iyi anlayabilen ve bu doğrultuda teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecek eğitilmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak doğrultusunda sadece uluslararası pazarlarda işlem yapan işletmelerde değil, üretim ve hizmet fonksiyonlarında yer alan yerel işletmelerin de istihdam edecekleri insan kaynağının uluslararası bir bakış açısına sahip şekilde yetiştirilmesi bir gerekliliktir.

Ülkemiz de ve Adana özelinde uluslararası ticaret hacmi azımsanamayacak büyüklüktedir ve büyümeye devam etmektedir. Dolayısıyla bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacına cevap veren donanımlı ve uluslararası ticaret, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama gibi alanlarda bilgi sahibi olan, mesleğinde yetkin bireylere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Bu doğrultuda bölümümüzde öğrencilerimize Uluslararası Ticaret ve Finans alanında güçlü bir teorik altyapıyı öğrenci merkezli ve çağdaş bir eğitim anlayışı ile vermeyi amaçlamaktayız.