Yrd. Doç. Dr. Bahadır ERGÜN  
  Bölüm Başkanı
 
     
 
Dr. Öğr. Üye. Mustafa ÖZSEVEN   Dr. Öğr. Üye. Fatma Feyza GÜNDÜZ
Bölüm Başkan Yardımcısı   Bölüm Başkan Yardımcısı