Hedefimiz, geleceğin dış ticaret ve finans uzmanlarını yetiştirebilme amacı doğrultusunda eğitim ve öğretim uygulamalarının kalitesini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek ve bölüm bünyesinde yapılan bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğini her yıl artırmaktır.