Doç. Dr.CEYDA TANRIKULU
ULUSLARARASI PAZARLAMA
2236
ctanrikulu @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ARZU ŞAHİN
ULUSLARARASI FİNANS
2224
asahin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.BAHADIR ERGÜN
ULUSLARARASI FİNANS
2237
bergun @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.FATMA FEYZA GÜNDÜZ
ULUSLARARASI FİNANS
2249
ffgunduz @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.HASAN BİLGEHAN YAVUZ
ULUSLARARASI TİCARET
2247
hbyavuz @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.İREM TORE
ULUSLARARASI TİCARET
2242
itore @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MUSTAFA ÖZSEVEN
ULUSLARARASI TİCARET
2235
mozseven @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. MEHMET GÜNEŞ
ULUSLARARASI FİNANS
2238
mtgunes @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. AVNİ ÜREM ÇÜRÜK
ULUSLARARASI FİNANS
2298
ucuruk @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. MAKBER TEKİN
ULUSLARARASI TİCARET
mtekin @ atu.edu.tr
Arş. Gör. YEŞİM ŞENDUR
ULUSLARARASI FİNANS
2141
ysendur @ adanabtu.edu.tr

      
Doktor Öğretim Üyesi ARZU ŞAHİN
ULUSLARARASI FİNANS
2224
asahin @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. AVNİ ÜREM ÇÜRÜK
ULUSLARARASI FİNANS
2298
ucuruk @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi BAHADIR ERGÜN
ULUSLARARASI FİNANS
2237
bergun @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.CEYDA TANRIKULU
ULUSLARARASI PAZARLAMA
2236
ctanrikulu @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi FATMA FEYZA GÜNDÜZ
ULUSLARARASI FİNANS
2249
ffgunduz @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.HASAN BİLGEHAN YAVUZ
ULUSLARARASI TİCARET
2247
hbyavuz @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi İREM TORE
ULUSLARARASI TİCARET
2242
itore @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. MAKBER TEKİN
ULUSLARARASI TİCARET
mtekin @ atu.edu.tr
Öğr. Gör. MEHMET GÜNEŞ
ULUSLARARASI FİNANS
2238
mtgunes @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MUSTAFA ÖZSEVEN
ULUSLARARASI TİCARET
2235
mozseven @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. YEŞİM ŞENDUR
ULUSLARARASI FİNANS
2141
ysendur @ adanabtu.edu.tr

ULUSLARARASI FİNANS
Öğr. Gör. MEHMET GÜNEŞ
2238
mtgunes @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. AVNİ ÜREM ÇÜRÜK
2298
ucuruk @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. YEŞİM ŞENDUR
2141
ysendur @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ARZU ŞAHİN
2224
asahin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.BAHADIR ERGÜN
2237
bergun @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.FATMA FEYZA GÜNDÜZ
2249
ffgunduz @ adanabtu.edu.tr
ULUSLARARASI PAZARLAMA
Doç. Dr.CEYDA TANRIKULU
2236
ctanrikulu @ adanabtu.edu.tr
ULUSLARARASI TİCARET
Arş. Gör. MAKBER TEKİN
mtekin @ atu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.HASAN BİLGEHAN YAVUZ
2247
hbyavuz @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.İREM TORE
2242
itore @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MUSTAFA ÖZSEVEN
2235
mozseven @ adanabtu.edu.tr