Başlangıç ve Bitiş Tarihi
24.02.2013- 24.02.2013
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:02- 12:02
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Bölümümüz 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenci almıştır. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 15 Ağustos 2012 tarihinde resmi olarak faaliyete geçti. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nün amacı; küreselleşen dünyanın ihtiyaç duyduğu temel işletmecilik bilgileriyle donanmış; sektörün yapısına ve işleyişine hakim; yönetim bilgi-becerisine ve etik anlayışa sahip; en az iki yabancı dil bilen; iletişim, yaratıcılık, analiz ve bilgi sentezleme yetenekleri gelişmiş; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir. Bölümde eğitim dili % 100 İngilizce olacaktır. 2014 - 2015 akademik yılında bölüme öğrenci yerleştirilmesi gerçekleşmiştir.